Inicijalni upitnik

ispunjava roditelj za maloljetnu osobu